Informácie o zdraví o krok bližšie

Vyhľadať

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 01.08.2022
Naposledy aktualizované: 19.10.2022

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti ORTOSHOP s.r.o., Skladná 8, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: obchod@ortoshop.sk, tel: +421910626857 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://blog.ortoshop.sk ). (ďalej len „služba“). Prístupom k Službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní od zverejnenia revidovaných Zásad v Službe a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME:
Zhromažďujeme a spracúvame o vás nasledujúce osobné údaje:

  • Meno
  • E-mail

AKO VAŠE INFORMÁCIE POUŽÍVAME:
Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, budeme používať na tieto účely:

  • Marketingové/propagačné účely
  • Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov
  • Podpora
  • Cielená reklama
  • Komentáre medzi používateľmi

Ak chceme vaše údaje použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše údaje použijeme len po získaní vášho súhlasu a potom len na účel(y), na ktorý(é) nám udelíte súhlas, pokiaľ nám zákon neukladá inú povinnosť.

AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE:
Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať žiadnej tretej strane bez toho, aby sme si vyžiadali váš súhlas, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

  • Reklamná služba
  • Zhromažďovanie a spracovanie údajov

Od takýchto tretích strán vyžadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdáme, používali len na účel, na ktorý boli odovzdané, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj na nasledujúce účely: (1) na dodržanie platných zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; (2) na vymáhanie vašich zmlúv s nami vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše údaje budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Vaše osobné údaje budeme u nás uchovávať po dobu Do momentu odhlásenia z newslettera (o možnosti odhlásenia sa z odberu zákazník informovaný v každom e-maily) alebo 3 roky bez obnovenia súhlasu alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré informácie môžeme potrebovať uchovávať dlhšie, napríklad na účely vedenia záznamov/správ v súlade s platnými právnymi predpismi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, prevencia podvodov atď. Zvyšné anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), sa môžu uchovávať na neurčitú dobu.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie kópie svojich osobných údajov, právo obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov s iným subjektom, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na zákonný orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu obchod@ortoshop.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odhlásiť sa z priamej marketingovej komunikácie alebo profilovania, ktoré vykonávame na marketingové účely, môžete tak, že nám napíšete na adresu obchod@ortoshop.sk.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.

COOKIES ETC.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame, a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

BEZPEČNOSŤ:
Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.

PREPOJENIA TRETÍCH STRÁN A POUŽÍVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Naše služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi tretích strán vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu v službe. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej webovej lokality. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za nich žiadnu zodpovednosť.

SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete napísať nášmu pracovníkovi pre sťažnosti na adresu ORTOSHOP s.r.o., Skladná 8, 040 01 Košice, e-mail: obchod@ortoshop.sk. Vaše pripomienky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zásady ochrany osobných údajov vygenerované pomocou aplikácie CookieYes.

Návrat hore