Informácie o zdraví o krok bližšie

Vyhľadať

· Zdravé telo ·

Povinné očkovanie - Ochrana pre vás a vaše okolie
Povinné očkovanie Ochrana pre vás a vaše okolie

Doba čítania: 7 min

Picture of Ing. Eva Palešnik

Ing. Eva Palešnik

 

Očkovanie je jedným z najúčinnejších spôsobov ochrany pred infekčnými chorobami. Jeho účelom je stimulovať imunitný systém organizmu, aby sa dokázal brániť pred konkrétnym patogénom a minimalizovať riziko ochorenia alebo jeho závažnosti. V súčasnej dobe je očkovanie považované za kľúčový faktor v boji proti mnohým smrteľným chorobám a zabraňuje šíreniu epidémií.

Čo je očkovanie a ako funguje?

Očkovanie, tiež nazývané imunizácia, spočíva v podaní očkovacej látky do organizmu, ktorý si následne vytvorí imunitnú odpoveď bez toho, aby ochorel. Táto odpoveď zahŕňa produkciu protilátok a vytvorenie imunitných buniek, ktoré sú schopné rozpoznať a zničiť mikroorganizmy v prípade ich následného kontaktu. Vďaka tomu je organizmus pripravený bojovať proti chorobe a minimalizovať jej negatívne dôsledky.

Prečo je očkovanie dôležité?

Očkovanie nie je dôležité len pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť. Úspešné očkovanie jednotlivcov v populácii vedie k vytvoreniu kolektívnej imunity (ak je zaočkovanosť 95%), ktorá chráni nielen tých, ktorí sú očkovaní, ale aj tých, ktorí nemôžu byť očkovaní z rôznych dôvodov (napríklad kvôli veku, alergiám alebo oslabenej imunite). Táto kolektívna imunita je kľúčová pre ochranu zraniteľných skupín, ako sú novorodenci, starší ľudia a jedinci s chronickými ochoreniami.

Povinné očkovanie Ochrana pre vás a vaše okolie

Povinné očkovanie detí na Slovensku

V rámci Slovenska existuje systém povinného očkovania, ktorý stanovuje zoznam chorôb, proti ktorým je povinné sa očkovať. Tieto choroby zahŕňajú napríklad osýpky, mumps, čierny kašeľ, detskú obrnu a hepatitídu B. Očkovanie je povinné pre deti a dospelých a riadi sa očkovacím kalendárom, ktorý určuje odporúčaný časový harmonogram očkovania.

Dôvody pre povinné očkovanie sú viacnásobné. Okrem ochrany jednotlivcov a spoločnosti zahŕňajú aj ochranu verejného zdravia, minimalizáciu výskytu infekčných chorôb a prevenciu možných epidémií. Preto je odmietnutie povinného očkovania spájané so sankciami, ako je napríklad obmedzenie prístupu do škôlok a peňažnými sankciami (331€).

Je potrebné očkovať sa, ak sa u nás už niektoré choroby nevyskytujú?

Mnoho v minulosti častých infekčných chorôb sa u nás nevyskytuje vďaka vysokému percentu zaočkovaných detí. Ak by sa prestalo očkovať mohla by sa zdanlivo zlikvidovaná choroba objaviť a vznikla by epidémia.

Povinné očkovanie v minulosti úspešne eliminovalo alebo výrazne redukovalo výskyt mnohých infekčných chorôb. Príkladmi sú eliminácia detskej obrny na Slovensku v roku 1960 či pokles výskytu osýpok po zavedení očkovania v 60. rokoch minulého storočia.

Aj keď je šírenie osýpok v našej oblasti obmedzené, neznamená to, že sme úplne imúnni voči možnosti jeho zavlečenia alebo šírenia. Osýpky často vstupujú na naše územie z iných krajín, čím ohrozujú neočkované deti a spôsobujú lokálne ohniská nákazy. (napr. epidémia osýpok 1997/1998 a 2018/2019 na východnom Slovensku).

Kedy kolektívna imunita nestačí?

Pri niektorých infekčných ochoreniach sa nie je možné spoliehať na kolektívnu imunitu. Tetanus je jedným z takých prípadov, pretože sa môže vyvinúť aj v dôsledku bežných poranení, ako sú rezné rany, škrabance a uhryznutia psom alebo mačkou. Ochrana pred tetanom je možná iba prostredníctvom očkovania.

Pravidelné preočkovanie na Tetanus je každých 10-15 rokov a pri úrazoch a poraneniach kedy je zvýšené riziko vzniku ochorenia.

Ochorenia, na ktoré sa na Slovensku povinne očkuje

Toto ochorenie poznali už starí Egypťania a prvýkrát ho opísal Hippokrates, ako ochorenie, ktoré vediet k duseniu detí. Veľké epidémie sa vyskytovali v Európe a Amerike v 18. a 19. storočí.

Ochorenie je spôsobené baktériou Corynebacterium diphtheriae a prenáša sa vzdušnou cestou. V prípade kožných foriem je prenos cez kontakt.

Inkubačná doba trvá od 2 do 5 dní. Postihuje mandle, hrtan a hltan a spôsobuje časté srdcové a neurologické komplikácie. Najzávažnejšou formou je postihnutie hrtana, ktoré sa vyvinie do udusenia v priebehu niekoľkých hodín.

Jedna osoba so záškrtom môže nakaziť 6 až 7 osôb.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 1946.

Vrámci ČSR bolo hlásených cca 100 prípadov ročne, pričom polovica nakazených zomrela. Posledné roky sú u nás iba sporadické prípady 1-2, ktoré sa vyskytli u starších osôb alebo detí, ktoré neboli očkované.

Toto akútne infekčné ochorenie nervového systému je spôsobené toxínom produkovaným baktériou Clostridium tetani. Baktérie sa často vyskytujú vo forme spór, hlavne v hnojenej pôde, a do organizmu sa dostávajú cez poranenia kože.

Inkubačná doba sa pohybuje od 7 do 14 dní. Hlavnými prejavmi sú kŕče žuvacieho svalstva, svalov na krku a neskôr v celom tele, pri plnom vedomí.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 1958.

V dnešnej dobe sa vďaka očkovaniu v rozvinutých krajinách vyskytuje ojedinele, ale v krajinách tretieho sveta spôsobuje naďalej veľa úmrtí hlavne malých detí.

Toto vysoko infekčné ochorenie je spôsobené baktériou Bordetella pertussis.

Nákaza sa šíri vzduchom kvapôčkami a pre jej prenos je potrebný tesný kontakt s chorým jedincom a citlivou osobou. Najviac ohrozenou skupinou sú novorodenci.

Inkubačná doba sa pohybuje od 9 do 10 dní. Postihuje dýchacie cesty a prejavuje sa vážnymi záchvatmi kašľa. Spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, zápal pľúc, poškodenie mozgu a dokonca smrť.

Preočkovanie proti čiernemu kašľu a záškrtu je možné v dospelosti v rámci pravidelného očkovania proti tetanu.

Jedna osoba s čiernym kašľom môže nakaziť 12 až 17 osôb.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 1956.

V bývalom Československu bola posledná veľká epidémia v roku 1953. Po zavedení povinného očkovania sa výskyt ochorenia prudko znížil a od roku 1961 sa na Slovensku nevyskytol pripad tejto formy infekcie.

Ide o akútne vírusové ochorenie, ktoré je spôsobené poliovírusom. Vírus sa šíri fekálno-orálnou cestou, buď priamo alebo nepriamo cez kontaminované potraviny a vodu. V prvých dňoch infekcie je možný aj prenos cez kvapôčky.

Ochorenie postihuje nervový systém. Väčšina infikovaných osôb prekonáva infekciu bez klinických príznakov alebo s príznakmi podobnými chrípke. Avšak, keď vírus zasiahne bunky centrálneho nervového systému, môže vzniknúť meningitída. Asi u 1 % infikovaných sa vyvinie paralytická forma ochorenia, ktorá spôsobuje nevyliečiteľné a trvalé obrny svalov končatín rôzneho rozsahu. Inkubačná doba sa pohybuje od 7 do 21 dní.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 1957.

Infekcie vyvoláva invazívny kmeň baktérie Haemophilus influenzae typu b.

Infekcia sa prenáša kvapôčkovou formou a najviac ohrozené sú deti do päť rokov.

Táto baktéria je hlavnou príčinou hnisavého zápalu mozgových blán a zápalu hrtanovej príchlopky. Ak nie je poskytnutá rýchla lekárska pomoc, akútny zápal hrtanovej príchlopky môže viesť k náhlemu uduseniu. Okrem toho môže spôsobuje zápal priedušiek, zápal pľúc a otravu.

Ťažké formy infekcie môžu zanechať až v 30 percentách prípadov chronické následky, najmä poškodenie sluchu a mozgu.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 2000.

Hepatitída B je vírusové ochorenie pečene spôsobené vírusom z čeľade Hepadnaviridae.

K nákaze dochádza cez infikovanú krv, krvné deriváty, napríklad pri použití infikovanej injekčnej striekačky pri tetovaní, pírsingu alebo u narkomanov, ako aj cez telesné tekutiny pri tesnom kontakte v rodine alebo pri pohlavnom styku alebo cez sliznice počas pôrodu novorodenca.

Príznaky hepatitídy B zahŕňajú zvýšenú teplotu, nechutenstvo, únavu, vracanie, bolesti brucha, hnačky, vyrážky, bolesti svalov a kĺbov. Ďalším štádiom ochorenia je žltačka, ktorú charakterizuje žlté sfarbenie kože a očných bielkov, tmavý moč, svetlá stolica, zväčšená pečeň a niekedy aj slezina. Hepatitída B môže prejsť do chronického štádia, čo zvyšuje riziko cirhózy pečene alebo rakoviny. Inkubačná doba sa pohybuje od 60 do 200 dní, najčastejšie 90 dní.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 1998.

Infekčné ochorenia spôsobené invazívnymi kmeňmi baktérie Streptococcus pneumoniae.

Šíri sa vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého. Deti do 5 rokov veku a starší dospelí sú najviac ohrození pneumokokovými ochoreniami. Tieto baktérie môžu spôsobiť rôzne ochorenia, ako napríklad zápal mozgových blán, infekciu krvi, bakteriémiu, ale aj menej závažné príznaky, ako je zápal stredného ucha, pľúc alebo prinosových dutín.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 2009.

Toto vysoko nákazlivé vírusové ochorenie hlavne u detí sa rýchlo šíri vzduchom, najmä kvapôčkovou infekciou a infekčným aerosólom pri kašľaní a kýchaní. Pôvodcom nákazy je chorý človek, a takmer každý bez imunity proti osýpkam po kontakte s chorým ochorie.

Prvé príznaky ochorenia zahŕňajú únavu, nechutenstvo, zvýšenú teplotu, nádchu, kašeľ, zápal spojiviek a svetloplachosť. Na sliznici úst sa môžu vyskytnúť tzv. Koplikove škvrny (belavé škvrny s červeným okolím). Neskôr sa objaví horúčka a tmavočervená vyrážka, začínajúca na záhlaví a šíriaca sa po tele.

Inkubačný čas je v priemere 10 dní, s infekčnosťou pacienta 4 dni pred objavením vyrážky a 4 dni po nej. Ochorenie má väčšinou vážne komplikácie, vrátane zápalov pľúc, priedušiek, uší a mozgu. Je najproblematickejšie u detí do troch rokov.

Jedna osoba s osýpkami môže nakaziť 12 až 18 ľudí.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 1969.

Jedná sa o vírusové infekčné ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého jedinca. Príznaky ochorenia zahŕňajú zápal príušných slinných žliaz, ktorý je sprevádzaný horúčkou, malátnosťou, bolesťami hlavy a svalov.

Častou komplikáciou, najmä u adolescentov, je zápal semenníkov a nadsemenníkov, ktorý po prekonaní môže spôsobiť neplodnosť. U dospelých sa často vyskytuje zápal mozgových blán, mozgu a pankreasu. Mumps tiež môže byť príčinou straty sluchu.

Inkubačná doba ochorenia je 10 až 14 dní.

Jedna osoba s mumpsom môže nakaziť 4 až 7 ľudí.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 1987.

Jedná sa o vírusové infekčné ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého jedinca, a k prenosu môže dôjsť aj cez kontaminované predmety.

Prvými príznakmi ochorenia sú drobné svetloružové vyrážky na tvári, ktoré sa rýchlo šíria aj na trup. Tento výsev vyrážky často predchádza zdurením lymfatických uzlín. Medzi časté komplikácie patria bolesť až zápal najmä drobných kĺbov, zvýšená teplota, kašeľ a nádcha.

Pre tehotné ženy a ich nenarodené deti predstavuje ochorenie veľké nebezpečenstvo. Ak sa žena nakazí ružienkou v prvom trimestri tehotenstva, dieťa sa s veľkou pravdepodobnosťou narodí s postihnutím zraku, sluchu, poškodením mozgu, vrodenou srdcovou chybou alebo duševným postihnutím (tzv. kongenitálny rubeolový syndróm).

Inkubačná doba ochorenia je 14 až 21 dní.

Jedna osoba s ružienkou môže nakaziť 6 až 7 osôb.

Očkovanie proti tejto chorobe bolo zavedené na Slovensku v roku 1985.

Očkovací kalendár na rok 2024

Očkovací kalendár na rok 2024 povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Dobrovoľné očkovanie

Okrem povinného očkovania existuje aj dobrovoľné očkovanie, ktoré poskytuje ochranu pred ďalšími chorobami. Dobrovoľné očkovanie vo väčšine prípadov už nie je plne hradené poisťovňou, ale niektoré poisťovne na očkovanie prispievajú.

O dostupných dobrovoľných očkovaniach sa viete informovať u lekára, v zdravotníckych zariadeniach alebo z verejných kampaní či informačných materiálov.

Možnosti dobrovoľného očkovania a príspevky poisťovní

Rotavírusy sa ľahko šíria najmä prostredníctvom neumytých rúk a vzduchu, najviac postihujú deti vo veku od šiestich mesiacov do dvoch rokov. Ich infekcia sa prejavuje ako gastroenteritída a črevná viróza, s rýchlym začiatkom a prudkým priebehom. V dôsledku vysokých strát tekutín a minerálov a neschopnosti udržať jedlo či tekutiny môže dôjsť k nebezpečnej dehydratácii už po niekoľkých hodinách.

Očkovanie na rotavírusy hradia všetky poisťovne v plnej výške. Prebieha v podaní sirupu. Podľa typu vakcíny pozostáva z 2 alebo 3 dávok. Mala by byť podaná do 24 – 32 týždňa bábätka.

Očkuje sa v 2 dávkach s odstupom 4 týždňov. Cena jednej dávky cca 40€.

VŠZP – nehradí

Dôvera – nehradí

Union – hradí 50%

Existuje aj vakcína na pásový opar. Odporúčajú ju u ľudí nad 60 rokov. 

Očkuje sa v 3 dávkach, cena jednej dávky cca 123€.

Očkovanie od 12 – 14 rokov je plne hradené zo zdravotného poistenia.

VŠZP – 15 – 17 rokov maximálne 94,35€ na všetky dávky

Dôvera -15 – 17 rokov hradí 30 – 70% podľa dĺžky poistenia.

Union – 15 – 17 rokov hradí 50%

Očkuje sa 2 dávkami, cena jednej dávky cca 30€

VŠZP – nehradí

Dôvera – do 18 rokov preplatia 1 dávku v plnej výške.

Union – hradí 50%

Pretrvávanie protilátok po 2 dávkach sa predpokladá na 20-25 rokov.

Podáva sa v 3 dávkach, cena jednej dávky cca 30€

VŠZP – hradí 50%

Dôvera – hradí 50%

Union – hradí 50%

Preočkováva sa po 3 rokoch.

Podáva sa 1 dávka očkovania, cena cca

VŠZP – hradí 50%

Dôvera – nehradí

Union – hradí 50%

Preočkováva sa po 3 rokoch. 

Podáva sa 1 dávka , plne hradená poisťovňou.

Preočkovanie je každý rok.

Dobrovoľné cestovateľské očkovania

Pri cestovaní do exotických oblastí je dôležité zvážiť riziká spojené s niektorými chorobami, napr. brušný týfus, cholera, žltá zimnica, malária, tropická horúčka. Vo väčšine prípadov je možné sa pred týmito chorobami chrániť pomocou vakcín alebo preventívnych liekov. 

Brušný týfus a cholera sú bakteriálne infekcie často spojené s kontaminovanou vodou a potravinami. Žltá zimnica je vírusové ochorenie prenášané komármi. Malária je parazitárna infekcia tiež prenášaná komármi; na jej prevenciu sa používajú antimaláriká. Tropická horúčka zahŕňa široké spektrum ochorení s podobnými príznakmi a je často spôsobená rôznymi vírusmi či baktériami. Medzi ďalšie dôležité opatrenia pri cestovaní patrí aj pozornosť k besnote v oblastiach, kde je táto choroba stále prítomná.

Pred odchodom na dovolenku by ste mali mať prehľad o tom, aké vakcíny sú odporúčané na ochranu pred konkrétnymi chorobami, ktoré môžu byť v danej destinácii prítomné.

Očkovanie je efektívnym nástrojom ochrany zdravia jednotlivcov aj celej spoločnosti. Jeho účinnosť spočíva nielen v ochrane pred chorobami, ale aj v minimalizácii ich šírenia a prevencii epidémií. Je dôležité, aby boli ľudia informovaní o výhodách a rizikách očkovania a aby sa rozhodovali zodpovedne, zohľadňujúc nielen svoje vlastné zdravie, ale aj zdravie svojho okolia.

zdieľať na:

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CHCETE čÍTAŤ NAŠE TIPY PRAVIDELNE?

Prihláste sa k odberu nášho newslettera a získajte 10% zľavu na váš prvý nákup na Ortoshop.sk

Pre zdravie vášho tela

- čo čítať ďalej
Zaujímavosti zo sveta zdravia

Deň boja proti Parkinsonovej chorobe

Doba čítania: 3 min – Parkinsonova choroba postihuje nervový systém a má za následok postupné zhoršovanie motorických schopností. Zasahuje najmä starších ľudí a vzhľadom na trend starnutia populácie je nevyhnutné venovať väčšiu pozornosť informovanosti a podpore tým, ktorí sú touto chorobou postihnutí.

Čítať viac »
5 jednoduchých tipov pre ľudí so sedavým zamestnaním
Pohybové zdravie

5 jednoduchých rád pre ľudí so sedavým zamestnaním

Doba čítania: 4 min – Čo majú spoločné vaše kancelárske kreslo, počítačový monitor a prázdna kávová šálka? Okrem toho, že sú neoddeliteľnou súčasťou vášho pracovného dňa, všetky tieto veci majú aj jedno spoločné nešťastie – prispievajú k sedavému životnému štýlu, ktorý môže vášmu zdraviu ublížiť viac, ako si myslíte. ALE!

Čítať viac »
Povinné očkovanie Ochrana pre vás a vaše okolie
Zdravé telo

Povinné očkovanie Ochrana pre vás a vaše okolie

Doba čítania: 7 min – Mnoho v minulosti častých infekčných chorôb sa u nás nevyskytuje vďaka vysokému percentu zaočkovaných detí. Ak by sa prestalo očkovať mohla by sa zdanlivo zlikvidovaná choroba objaviť a vznikla by epidémia.

Čítať viac »
Halluxy
Zdravie nôh

Haluxy nemusia byť naveky

Doba čítania: 8 min – Keď sa objaví bolesť, býva často už neskoro na to, aby sme si poradili sami. Preto je dôležité sledovať príznaky a začať to riešiť. Začínajúci halux sa dá vyliečiť aj bez operácie.

Čítať viac »
Návrat hore